Седница бр. 04 од 28.01.2014

Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги ја закажувa 4-та седница за 28.01.2014 (вторник) со почеток во 17:00 часот.


Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги ја закажувa 4-та седница за 28.01.2014 (вторник) со почеток во 17:00 часот.

Д н е в е н   р е д


 
1.  Концепт за мониторинг на Избори 2014.Accessibility

Accessibility