Седница бр. 05 од 29.01.2014

Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги ја закажувa 5-та седница за 29.01.2014 (среда) со почеток во 13:00 часот.


 Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги ја закажувa 5-та седница за 29.01.2014 (среда) со почеток во 13:00 часот.

Д н е в е н   р е д

 

1. Нацрт-програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година.

2. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонско радио – Прв програмски сервис, емитуван на 10 јануари 2014 година.

3. Извештај од вонредниот надзор на ЈП Македонска радио телевизија, Трет програмски сервис на Македонско радио, емитуван на 10 јануари 2014 година.

4. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на Радиодифузното трговско друштво РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје, емитуван на 10 јануари 2014 година. 

5. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД РАДИО АНТЕНА 5 Петров, Јаневски и Гушев ДОО Скопје, емитуван на 10 јануари 2014 година.

6. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, емитуван на 10 јануари 2014 година.

7. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип, емитуван на 10 јануари 2014 година.

8. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонска телевизија – Прв програмски сервис (МРТ1), емитуван во периодот од 13 до 19 јануари 2014 година.

9. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонска телевизија – Втор програмски сервис (МРТ2), емитуван во периодот од 13 до 19 јануари 2014 година.

10. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје, емитуван од 13 до 19 јануари 2014 година.

11. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД ТВ Макпетрол ДООЕЛ Скопје, емитуван од 13 до 19 јануари 2014 година.

12. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД Алсат– М ДОО Скопје, емитуван во периодот од 13 до 19 јануари 2014 година.

13. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот од 13 до 19 јануари 2014 година.

14. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот од 13 до 19 јануари 2014 година.

15. Разно.



Accessibility

Accessibility