Seanaca nr. 5 me datë 29.01.2014

 

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 05 do ta mbaje me datë 29.01.2014 (e mërkurë) me fillim prej ora 13:00

 


 

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 05 do ta mbaje me datë 29.01.2014 (e mërkurë) me fillim prej ora 13:00

Rendi i ditës

 

1. Projektim program për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovzuele.

2. Raport nga monitorimi i servisit programor të NP RADIO TELEVIZUONI MAQEDONAS Shkup, Radio maqedonase- Servisi I pare programor, transmetuar me date 10 janar 2014.

3. Raport nga monitorimi i servisit programor të NP Radio televizioni maqedonas, Servisi i tretë programor, transmetuar me datë 10 janar.

4. Raport nga monitorimi i servisit programor i Shoqërisë tregtare radiodifuzive ROS METROPOLIS RADIO Shkup, transmetuar me datë 10 janar 2014.

5. Raport nga monitorimi i servisit programor të SHTR RADIO ANTENA 5 Shkup, transmetuar me datë 10 janar 2014.

6. Raport nga monitorimi i servisit programor të SHTR RADIO SLOBODNA MAKEDONIJA Shkup, transmetuar me datë 10 janar 2014.

7. Raport nga monitorimi i servilit programor të SHTR Rafdio KANAL 77 Shtip, transmetuar me datë 10 janar 2014.

8. Raport nga monitorimi i servisit programor NP RADIO TELEVIZIONI I MAQEDONISË Shkup, Televizioni maqedonas- Servisi i parë programor (MRT1), transmetuar prej datë 13 deri më datë 19 janar 2014.

9. Raport nga monitorimi i servisit programor i NP RADIO TELEVIZIONI MAQEDONAS Shkup, Televizioni maqedonas Servisi i dytë programor (MRT 2), transmetuar prej datë 13 deri më datë 19 janar 2014.

10. Raport nga monitorimi i servisit programor të SHTR TV Alfa Shkup, transmetuar prej datës 13 deri më datë 19 janar 2014.

11. Raport nga servisi programor i SHTR Telma Shkup, transmetuar prej datës 13 deri më datë 19 janar 2014.

12. Raport nga servisi programor të SHTR Alsat-M Shkup, transmetuar me transmetuar prej datës 13 deri më datë 19 janar 2014.

13. Raport nga servisi programor të SHTR Kanal 5 Shkup. Transmetuar prej datës 13 deri më datë 19 janar 2014.

14. Raport nga monitorimi i servisit programor SHTR Televiziooni Sitel Shkup, prej datës 13 deri më datë 19 janar 2014.

15. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility