Седница бр.1 од 12.01.2012

Седницата бр. 1 на СРД се одржа на 12 јануари, 2012 година, во 11:00 часот, со следниот дневен ред и записник.Accessibility

Accessibility