Seanca nr. 1 dt. 12.1.2012

Seanca  nr. 1 e KRD mbahet më 12 janar 2012, në orën 11:00, me këtë rend dite dhe prej saj ka dalë ky procesverbal.Accessibility

Accessibility