Седница бр. 1 од 2010 г.

Одржана седница: 1 седница, одржана на 25.01.2010 во 11ч. со следниот дневен ред дневен ред и усвоен записник.Accessibility

Accessibility