Mbledhja nr. 1 e vitit 2010

Mbledhje të mbajtura: Mbledhja e 1-rë, mbajtur më 25.01.2010, nga ora 11, me këtë rend dite dhe procesverbal të miratuar.Accessibility

Accessibility