Седница бр. 11 од 11.06.2010

11-та седница на Советот за радиодифузија се одржа на 11 јуни во 10:00 часот со следниот дневен ред и записник.Accessibility

Accessibility