Mbledhja nr. 11 e datës 11.06.2010

Mbledhja e 11-të e Këshillit të Radiodifuzionit u mbajt më 11 qershor 2010,  në orën 10:00,  me këtë rend dite.Accessibility

Accessibility