Седница бр. 11 од 25.02.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја закажува 11-та седница за 25.02.2014 (Вторник) со почеток во 11 часот.


 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја закажува 11-та седница за 25.02.2014 (Вторник) со почеток во 11 часот.

 

                                                                                    Д н е в е н   р е д

 
1. Извештај за завршна сметка за 2013 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

2. Информација за одржани обуки со радиодифузерите во врска со нивните обврски од Изборниот законик и за Методологијата за мониторинг за време на изборни процеси.

3. Разно.Accessibility

Accessibility