Seanca nr. 11 me datë 25.02.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 11-të do ta mbaje me datë 25.02.2014 (e martë) me fillim prej ora 11:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 11-të do ta mbaje me datë 25.02.2014 (e martë) me fillim prej ora 11:00

Rendi i ditës

1. Raport nga llogaria përfundimtare për vitin 2013 e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

2. Informacion për mbajtjen e trajnimeve me radiodifuzerët në lidhje me obligimet e tyre me Kodin zgjedhor dhe për Metodologjinë e monitorimit gjatë kohës së procesit zgjedhor.

3. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility