Седница бр.11 – 20.03.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 11-та седница ја одржa на 20.03.2024 година (среда) со почеток во 14:30 часот во просториите на Агенцијата.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 6-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.03.2024 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 10-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.03.2024 година.
  3. Нацрт-годишен извештај за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2023 година.
  4. Нацрт-упатство за радиодифузерите за Претседателските и за Парламентарните избори 2024.
  5. Прв извештај од мониторингот на предизборниот период – од 15 февруари до 7 март 2024 година.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility