Seanca nr.11 – 20.03.2024

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seanc;n e 11-t; e mbajti me datë 20.3.2024,  me fillim në ora 14:30

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 6-të publike e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 14.3.2024.
  2. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 10-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më3.2024.
  3. Projekt-raporti vjetor për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për vitin 2023.
  4. Projekt-udhëzues për transmetuesit për Zgjedhjet Presidenciale dhe Parlamentare për vitin 2024.
  5. Raporti i parë nga monitorimi i periudhës parazgjedhore – prej 15 shkurt deri më 7 mars 2024.
  6. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility