Седница бр.13 – 31.03.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 12-та седница ја одржа на 31.03.2022 година (четврток) со почеток во 11:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 12-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 28.03.2022 година.
  2. Предлог-одлука за ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2022-ра година.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility