Седница бр.16 – 15.04.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 16-та седница ја одржа на 15.04.2024 година (понеделник) со почеток во 20:30 часот, преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 15-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.04.2024 година.
  2. Предлог-упатство за измена и дополнување на Упатството за радиодифузерите за Претседателските и за Парламентарните избори 2024.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility