Седница бр.17 – 21.04.2020 година

image_pdfimage_print

Агенцијата 17-та седница на Советот ја закажува за 21.04.2020 година, која ќе се одржи преку видео конференциска врска со почеток во 12:00 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 16-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 02.04.2020 година.
  2. Разгледување на кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот од 01 јануари до 31 март 2020 година.
  3. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга: Одржување на хигиената во деловните простории на Агенцијата.
  4. Разно


Accessibility

Accessibility