Seanca nr.17 – 21.04.2020

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive mbajti seancën e 17-të më datë 21.04.2020 duke filluar nga ora 12:15.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Procesverbalit të seancës së 16-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 02.04.2020.
  2. Shqyrtimi i raporteve tremujore për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive për periudhën nga 1 janari deri më 31 mars 2020
  3. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës për shërbimin e prokurimit publik: Ruajtja e higjienës në ambientet afariste të Agjencisë.
  4. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility