Седница бр.18 од 18.10.2011

18-та седница на СРД  се одржa на 18.10.2011 (вторник), со почеток во 10:00 часот со следниот дневен ред и записник.

 

 Accessibility

Accessibility