Mbledhja nr. 18 më 18.10.2011

Mbledhja e 18-të e KRD do të mbahet më 18.10.2011 (e martë), fillon në orën 10:00 dhe është me këtë rend dite (në gjuhën maqedonase) dhe këtë procesverbal (në gjuhën maqedonase).Accessibility

Accessibility