Седница бр.18 – 28.03.2018 година

image_pdfimage_print

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 18-та седница ја закажува за 28.03.2018 година (среда), со почеток во 15:00 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 17-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 20.03.2018 година.
  2. Предлог-одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс, на државно ниво.
  3. Предлог за утврдување на став на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во однос на резултатот од извршената ревизија од независниот ревизор за 2017 година.
  4. Предлог-годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2017 година.
  5. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Средства за хигиена.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility