Седница бр. 19 – 27.05.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 19-та седница ја закажува за 27.05.2015 година (среда), со почеток во 14:00 часот….


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 19-та седница ја закажува за 27.05.2015 година (среда), со почеток во 14:00 часот.

Д н е в е н   р е д

1. Усвојување на Записникот од 18-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.05.2015 година.

2. Предлог – Одлуки за доделување дозволи за телевизиско емитување на програмски сервиси преку јавни електронски комуникациски мрежи што не користат ограничен ресурс, на регионално ниво.

3. Разно.Accessibility

Accessibility