Mbledhja nr. 19 – 27.05.2015

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele mbledhjen e 19-të e cakton për 27.05.2015 (e enjte), me fillim në ora 14:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele mbledhjen e 19-të e cakton për 27.05.2015 (e enjte), me fillim në ora 14:00.

Rendi i ditës

1. Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 18-të të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 21.05.2015.

2. Propozim-Vendimet për ndarjen e lejeve për emetim televiziv të shërbimit programor përmes rrjeteve publike elektronike që nuk përdorin resurse të kufizuara, në nivel rajonal.

3. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility