Седница бр.19 – 29.03.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 19-та седница ја закажува за 29.03.2018 година (четврток), со почеток во 11:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 18-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 28.03.2018 година.
  2. Предлог за одземање на дозвола на радиодифузер.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility