Седница бр. 20 од 01.04.2014

 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 20-та седница ја закажува за 01.04.2014 година (Вторник), со почеток во 12 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 20-та седница ја закажува за 01.04.2014 година (Вторник), со почеток во 12 часот.

 Д н е в е н р е д

1. Предлог-Одговор на Претставка – Приговор од овластен подносител на листа за кандидатот за претседател на Република Македонија, Стево Пендаровски, предложен од 38 пратеници (наш број 03-87/1 од 28.03.2014 година).

2. Разно.Accessibility

Accessibility