Седница бр.20 – 02.05.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 20-та седница ја одржа на 02.05.2024 година (четврток), со почеток во 13:00 часот, во просториите на Агенцијата.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 19-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 25.04.2024 година.
  2. Предлог за поведување прекршочна постапка против ТВ Алфа за прекршување на член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик.
  3. Претседателски избори 2024 година: Изборното медиумско претставување во првиот круг од изборната кампања – од 4 до 22 април.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility