Seanca nr. 20 – 02.05.2024

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën e 20-të e mbajti me datë 2.5.2024 me fillim në ora 13:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 19-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 25.4.2024.
  2. Propozim për inicimin e procedurës për kundërvajtje kundër TV Alfa për shkelje të nenit 75-gj paragrafi (1) të Kodit Zgjedhor.
  3. Zgjedhjet presidenciale 2024: Prezantimi mediatik zgjedhor në rrethin e parë të fushatës zgjedhore – nga 4 deri më 22 prill.
  4. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility