Седница бр.20-14.05.2020 година

image_pdfimage_print

Агенцијата ја закажува 20-та седница на Советот за 14.05.2020 година, која ќе се одржи преку видео конференциска врска со почеток во 14:00 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 19-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 06.05.2020 година.
  2. Предлог-решение за прекин на Договорот за вработување со анекси поради возраст на работник и донесување на Одлука за отпремнина при одење во пензија.
  3. Разно


Accessibility

Accessibility