Seanca nr.20 – 14.05.2020

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive mbajti seancën e 20-të më 14 maj 2020, me fillim nga ora 14:05.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Procesverbalit të seancës së 19-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 6 maj 2020.
  2. Propozim-vendim për zgjidhjen e kontratës së punës me anekse për shkak të moshës së të punësuarit dhe miratimin e vendimit për pagesën e largimit me rastin e daljes në pension.
  3. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility