Седница бр. 21 од 27.12.2011

21та јавна седница на СРД  се одржa на 27 декември 2011 година (вторник) во 10:00 часот, со следниот дневен ред и записник.Accessibility

Accessibility