Mbledhja nr. 21 më 27.12.2011

Mbledhja e 21-të e KRD do të mbahet më 27 dhjetor 2011 (e martë), në orën 10:00, me këtë rend dite dhe këtë procesverbal (në gjuhën maqedonase).Accessibility

Accessibility