Седница бр. 22 од 12.11.2010

22та седница на СРД се одржа на 12 Ноември, 2010 година (петок), во 13:00 часот со следниот дневен ред и записник.Accessibility

Accessibility