Mbledhja nr. 22 e datës 12.11.2010

Mbledhja e 22-të e KRD është thirrur për 12 nëntor 2010 (e premte), ora 13:00, me këtë rend dite.Accessibility

Accessibility