Седница бр. 22 – 25.06.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 22-та седница ја закажува за 25.06.2015 (четврток) со почеток во 14:00


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 22-та седница ја закажува за 25.06.2015 (четврток) со почеток во 14:00

Дневен ред

1. Усвојување на Записникот од 21-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 18.06.2015 година.

2. Предлог – Одлука за промена на седиштето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

3. РазноAccessibility

Accessibility