Седница бр.24 од 03.12.2010

24та седница на СРД се одржа на 3 декември, 2010 година (петок), во 11:00 часот со следниот дневен ред и записник.Accessibility

Accessibility