Mbledhja nr. 24 e datës 2.12.2010

Mbledhja e 24-të e KRD është ricaktuar për datën 3 dhjetor 2010 (e premte), në ora 11:00, me këtë  rend dite.Accessibility

Accessibility