Седница бр.24 – 20.06.2022 година

image_pdfimage_print

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 24-та седница ја одржа на 20.06.2022 година (понеделник), со почеток во 12:30 часот, преку видео конференциска врска.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 23-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.06.2022 година.
  2. Предлог за покренување постапка за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво Иванчо Пашоски РАДИО ЛАВ ДООЕЛ Охрид.
  3. Разно


Accessibility

Accessibility