Seanca nr. 24 – 20.06.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 24-ët e mbajti me datë 20.06.2022 me fillim prej ora 12:30

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 23-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur më 14.06.2022.
  2. Propozim për inicimin e procedurës për marrjen e lejes për transmetim Shoqërisë tregtare radiodifuzive Ivanço Pashoski RADIO LAV SHPKNJP Ohër.
  3. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility