Седница бр.24 – 30.05.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 24-та седница ја одржа на 30.05.2024 година (четврток), со почеток во 14:30 часот, во просториите на Агенцијата.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 23-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 23.05.2024 година.
  2. Извештај за изборното медиумско претставување во вториот круг од изборната кампања за Претседателските избори 2024.
  3. Извештај за изборното медиумско претставување за Парламентарните избори 2024.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility