Seanca nr. 23 – 30.5.2024

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën nr. 23- e mbajti me atë 30.05.2024 me fillim në ora 14:30

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 23-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 23.5.2024.
  2. Raport mbi prezantimin mediatik zgjedhor në rrethin e dytë të fushatës zgjedhore për Zgjedhjet Presidenciale 2024.
  3. Raport mbi prezantimin mediatik zgjedhor për Zgjedhjet Parlamentare 2024.
  4. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility