Седница бр. 25 – 20.08.2015

image_pdfimage_print

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 25-та седница ја закажува за 20.08.2015 (четврток) со почеток во 14:00 часот.


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 25-та седница ја закажува за 20.08.2015 (четврток) со почеток во 14:00 часот.

Дневен ред

1. Усвојување на Записникот од 24-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.07.2015 година.

2. Предлог – Одлука за доделување дозвола на ТРД ТВ КОБРА ДОО Радовиш, за телевизиско емитување на програмски сервис преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс, на регионално ниво.

3. Предлог – Одлука за промена на сопственичката структура на ТРД РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе.

4.  Предлог Одлука за набавка на фолдери и плочки за врата.

5.  Предлог Одлука за продажба на движна ствар – патничко моторно возило.

6.  Разно.Accessibility

Accessibility