Mbledhja nr. 25 – 20.08.2015

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele mbledhjen e 25-të e cakton më datë 20.08.2015 (e enjte), me fillin në ora 14:00.


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele mbledhjen e 25-të e cakton më datë 20.08.2015 (e enjte), me fillin në ora 14:00

Rendi i ditës

1. Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 24-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 30.07.2015

2. Propozim-Vendim për dhënien e lejes për SHRD TV KOBRA SHPK Radovish, për emetim televiziv të shërbimit programore përmes RPKE që nuk përdor resurse të kufizuara, në nivel rajonal.

3. Propozim-Vendim për ndryshimin e strukturës së pronësisë të SHRD RADIO SVETI NIKOLLE SHPK Sveti Nikollë.Accessibility

Accessibility