Седница бр. 26 – 26.08.2015г.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  ја закажува 26-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 26.08.2015 (среда), со почеток во 11:00 часот.

За седницата се предлага следниот:

 

Дневен ред

 

  1. Усвојување на Записникот од 25–та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 20.08.2015 година.
  2. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговско радиодифузно друштво Телевизија Ирис ДОО Штип.


Accessibility

Accessibility