Седница бр.26 – 27.07.2017

image_pdfimage_print

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 26-та седница ја закажува за 27.07.2017 година (четврток), со почеток во 15:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 25-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.07.2017 година.

2. Предлог-одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс, на локално ниво.

3. Предлог-одлука за ребаланс на финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2017-та година.

4. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТРД Канал 5 ДООЕЛ Скопје.

5. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на РД Наша ТВ ДООЕЛ Скопје.

6. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТРД РФМ ДООЕЛ Скопје.

7. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Истражување на мислењето на публиката.

8. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Анализа на нови медиуми – опфат, улога и трендови на регулирање.

9. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Печатарски услуги.

10. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Ангажирање на  биро за преведување.

11.  Разно.Accessibility

Accessibility