Mbledhja nr.26 – 27.07.2017 – drejtpërdrejt në youtube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 27-të për më datë 27.07.2017 (e enjte), me fillim në ora 15:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 25-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 17.07.2017

2. Propozim-vendim për ndarjen e lejes për emetim televiziv përmes RRPKE që nuk shfrytëzon resurse të kufizuara, në nivel lokal.

3. Propozim-vendim për rebalancin e planit financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2017.

4. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës pronësore të SHTR Kanal 5 SHPKNJP Shkup

5. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës pronësore të RD Nashta TV SHPKNJP Shkup

6. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës pronësore të SHTR RFM SHPKNJP Shkup

7. Propozim-vendim për furrnizim publik: Hulumtimi i mendimit të publikut.

8. Propozim vendim për furrnizim publik: Analiza e mediumeve të reja – përfshierja, roli dhe trended e rregullimit.

9. Propozim vendim  për furrnizim publik: Shërbime botuese

10. Propozim-vendim për furrnizim publik: Angazhimi i byrosë për përkthim

11. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility