Седница бр.28 – 24.09.2021 година

image_pdfimage_print

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 28-та седница ја закажа за 24.09.2021 година (петок), со почеток во 15:00 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 27-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.09.2021 година.
  2. Предлог -упатство  за изменување на Упатството за платеното политичко рекламирање за Локалните избори 2021 година.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility