Седница бр.29 – 26.08.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 29-та седница ја закажува за 26.08.2016 година (петок), со почеток во 14:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 29-та седница ја закажува за 26.08.2016 година (петок), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 28-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.08.2016 година.

2. Предлог-одлука за доделување финансиска помош – донација за санирање на последиците од поплавите во Скопскиот регион.

3. Предлог-одлука за исплата на помош за подолготрајно боледување и лечење.

4. Предлог-методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за предвремените парламентарни избори кои ќе се одржат во 2016 година.

5. Предлог-одлуки за потреба од јавна набавка.

6. Предлог – одлуки за набавка од мала вредност.

7. Предлог-одлука за исплата на третата рата за програмата од јавен интерес, серијата „Грло и коска“.

8. Разно.Accessibility

Accessibility