Mbledhja nr.29 – 26.08.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 29-të për më datë 26.08.2016 (e premte), me fillim në ora 14:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 29-të për më datë 26.08.2016 (e premte), me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 28-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 17.08.2016.

2. Propozim-vendim për ndarjen e ndihmës financiare- donacionit për sanimin e pasojave nga vërshimet në rajonin e Shkupit.

3. Propozim-vendim për pagesën e ndihmës për pushim mjekësor dhe shërim më të gjatë.

4. Propozim-metodologjia për monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor përmes shërbimeve programore të radios dhe televizionit gjatë zgjedhjeve të parakohshme parlamentare që do të mbahen në vitin 2016.

5. Propozim-vendime për furnizim publik.

6. Propozim – vendim për blerje në sasi të vogël.

7. Propozim-vendim për pagesën e këstit të tretë për programin me interes publik, serialit “Fyti dhe ashti”.

8. Të ndryshme.



Accessibility

Accessibility