Седница бр. 3 од 12.02.2010

3та седница на СРД се одржa на 12.02.2010, во 10:00ч. во просториите на СРД, бул. Маркс и Енгелс бр. 3, 1000 Скопје (деловен простор на „Агромеханика“) со следниот дневен ред.Accessibility

Accessibility