Mbledhja nr. 3 e datës 12.02.2010

Mbledhja e 3-të e KRD u mbajt më 12.02.2010, nga ora 10:00,  në lokalet e KRD, bul. Marks e Engels nr. 3, 1000 Shkup (lokalet afariste të “Agromehanika”) me këtë rend dite.Accessibility

Accessibility