Седница бр.3 – 25.01.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 3-та седница ја закажува за 25.01.2017 година (среда), со почеток во 10:30 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 2-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.01.2017 година.

2. Предлог-одлука за предвремена отплата на дел од кредитот наменет за изградба на деловниот објект на Агенцијата.

3. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТРД ТВ MTM ДООЕЛ Скопје.

4. Разно.Accessibility

Accessibility